ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

на финалa на 10-ия турнир „Математика без граници”

1 юли 2023 г.

8:30 ч. - Откриване на турнира – южен вход на СУ „Любен Каравелов”, от ул. „Иван Вазов“, гр. Несебър

9:00 – 17:00 ч. – Индивидуално състезание - разпределението по класове, часове и стаи  ще бъде публикувано на 20 юни.

Участниците носят декларация от родителите и бадж с имената си, класа, стаята, в която са разпределени за състезанието, и началния час на състезанието.

Участниците влизат в сградата на училището през южния двор, откъм ул. Иван Вазов – срещу Здравната къща, а излизат от северния вход, ул. Любен Каравелов № 1.

2 юли 2023 г.

09:00 – 12:00 ч. - Отборно състезание - разпределението по класове, часове и стаи  ще бъде публикувано на 20 юни.

Участниците носят декларация от родителите и бадж с имената си, класа, стаята, в която са разпределени за състезанието, и началния час на състезанието.

12:00 – 13:30 ч. – Финал на третия турнир за решаване на алгебрични уравнения Лодовико Ферари

3 юли 2023 г.

Получаване на наградите на тези, които не могат да присъстват на церемониите по награждаването - по график, обявен на 20 юни.  Наградите могат да се получат и от упълномощени лица срещу талон, който всеки ще получи заедно със сертификата си за участие, ул. Л. Каравелов № 1.

20:00 ч. - Награждаване на победителите в отборното състезание и турнира по решаване на алгебрични уравнения – в южния двор на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър

4 юли 2022 г.

9:00 ч. - Церемония по награждаване – Античен театър в Стария Несебър. Поздрави от страните участници. Награждаване на носителите на медали и купи от индивидуалното състезание. Награждаване на учителите с принос към турнира. Връчване на наградите на кмета на община Несебър. Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешните състезатели от всяка страна участничка. Връчване на купа и една българска роза на победителите. Награди от партньорите.

 

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Уважаеми участници,

В прикачения файл е списъкът на участниците в полуфинала, който ще се проведе на 29 април 2023 г. (събота) в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ (ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ), гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ 62.

Училището се намира на кръстовището на ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Ген. Столетов“.

ВАЖНО!

Участниците започват да влизат за състезанието 20 минути преди началния час от южния вход (двора на училището) от ул. Цар Иван Шишман.

Всеки участник влиза в училището с обозначителна табелка (бадж) с написани ИМЕНА, КЛАС, НАЧАЛЕН ЧАС, НОМЕР НА СТАЯТА. 

Име на участника

Клас …

Начален час ... Стая № …

29 април 2023 г.

Баджовете се изготвят от участниците или родителите им.

При влизане/излизане в/от училището участниците ще бъдат упътени до стаите/изхода от наши сътрудници.

ВАЖНО за родителите/учителите!

Молим родителите да се оттеглят към двора на училището, пред входа да останат само участниците, и то не по-рано от 20 минути преди началния час.

Участниците от 1, 2 и 3 клас ще бъдат изведени от сградата от квесторите 60 минути след началото на състезанието, независимо за колко минути са приключили работата си. Молим родителите да ги посрещнат на двора на училището, като застанат срещу табелките с номерата на стаите, залепени на колонните по протежение на сградата (започват от средата на колонадата в посока към басейна).

Учениците от 4 до 12 клас могат да напуснат сградата след приключване на работата си, като ще бъдат упътени към изхода от асистентите ни.

Позволено е учениците да имат телефони или други средства за връзка с родителите, които, разбира се, не могат да ползват по време на състезанието.

Всеки ученик ще напусне състезателната зала с копие от листа за отговори и в края на състезателния ден, след 19:00 ч., ще може да видите ключа за отговори и да пресметнете  точките на Вашето дете.

Имената на класираните ученици за участие във финала на турнира „Математика без граници“ ще бъдат публикувани на сайта на 5 май 2023 г.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

Адресът на училището е:

ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ул. „Цар Иван Шишман“ 62, гр. Стара Загора.

Училището се намира на кръстовището на ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Ген. Столетов“.

 

Полуфинал

 

Уважаеми приятели на математиката,

Приключи пролетния  кръг на 10-то издание на турнира Математика без граници.

В него участваха 15 723 участници от 23 страни:

Австралия, Азербайджан,  България, Виетнам, Естония, Индонезия,  Казахстан, Канада, Малта, Полша, Румъния, Русия, Република Северна Македония, Сингапур, Словения, Сърбия, Тайван, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украйна, Филипините и Черна гора.

Ако в изписването на имената си намирате грешка, моля да се обръщате към училищните организатори. Очакваме те да извършат корекцията в протокола си и да ни уведомят за това в срок до 18 април 2023 година.

 Сертификатите за всички участници и медалите на победителите ще изпратим  до училищата и образователните центрове, където участниците са се състезавали.

На 29 април 2023 г. ще се проведе полуфинал - състезание за още 115 квоти за участие във финала на турнира (за 1. клас - 30 квоти, за 2., 3. и 4. клас – по 20,  за останалите състезателни групи – 5, 6, 7, 8 и 9-12 клас - по 5 квоти )

От екипа на МБГ

Spring-AgeGroup1
Spring-AgeGroup2
Spring-AgeGroup3
Spring-AgeGroup4
Spring-AgeGroup5
Spring-AgeGroup6
Spring-AgeGroup7
Spring-AgeGroup8
Spring-AgeGroup9