Задачи и отговори
от есен 2013 до пролет 2017

 9-12 клас        8 клас           7 клас           6 клас            5 клас 
            4 клас              3 клас              2 клас              1 клас

 

Задачи
есен 2018 – пролет 2019

                                                1 клас есен 2018             1 клас зима 2019         1 клас пролет 2019
                                                2 клас есен 2018            2 клас зима 2019        2 клас пролет 2019
                                                3 клас есен 2018           3 клас зима 2019         3 клас пролет 2019
                                                4 клас есен 2018           4 клас зима 2019         4 клас пролет 2019
                                               5 клас зима 2019            5 клас есен 2018         5 клас пролет 2019
                                               6 клас есен 2018            6 клас зима 2019         6 клас пролет 2019
                                               7 клас есен 2018            7 клас зима 2019         7 клас пролет 2019 
                                               8 клас есен 2018            8 клас зима 2019         8 клас пролет 2019
                                            9-12 клас есен 2018       9-12 клас зима 2019     9-12 клас пролет 2019

 

Отговори 1-4 клас пролет 2019              Отговори 5-9 клас пролет 2019             Отговори 1-4 клас 2019
Отговори 5-9 клас зима 2019               Отговори есен 2018

 

 

Задачите от полуфинала в Стара Загора – 20.04.2019

Полуфинал 2019