Математика без граници


„Математика без граници”
2019/2020

Зимен кръг – от 27 януари до 10 февруари 2020 г.

ЗИМА 2020

       До 25 януари 2020 г. училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща на адрес: mwb@mathwithoutborders.bg.

      Във всеки от кръговете може да се включват и нови участници- ученици и училища.

      До 22 февруари 2020 г.На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от зимния кръг.

     До 20 март 2020 г.по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

График 

Математика без граници” 2019/2020

Есенен кръг – от 19 до 31 октомври 2019 г.

Зимен кръг – от 27 януари до 10 февруари 2020 г.

Пролетен кръг – от 23 – 31 март 2020 г.

Състезание за допълнителни квоти – 25 или 26 април 2020 г., гр. Стара Загора

Финал – от 3 юли до 6 юли 2020 г.

 
 
 

График – pdf формат