Уважаеми участници във финала на турнира „Математика без граници“,

В прикачените файлове са:

– резултатите от финала на турнира „Математика без граници“ за България.

Предстои публикуването на носителите на купи, звездите на турнира.

 Утре , 8 август 2021 г. (неделя), от 8:00 до 9:00 ч. в двора на училището ще се получават на сребърните и бронзовите медали срещу попълнен талон, който всеки участник е получил по време на състезанието.  Медалите могат да се получат и от упълномощени лица срещу представен талон. 

Ето и график:

8:00 – 8:30 ч. получаване на сребърните и бронзовите медали  на 1. и 2. клас

8:30 – 8:45 ч. получаване на сребърните и бронзовите медали  на 3. и 4. клас

8:45 – 9:00 ч. получаване на сребърните и бронзовите медали  на 5. – 12. клас

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

9:30 ч. – 10:30 ч. в южния двор на СУ „Любен Каравелов” – закриване на турнира.

Връчване на златните медали и подаръци

Връчване на наградата на областния управител на Бургас

Връчване на наградите на кмета на община Несебър

Удостояване на легендите на турнира

Обявяване на звездите на турнира

Награждаване на победителите  в турнира Л. Ферари

Награждаване на учители

Обявяване на носителите на купи.

11:00 ч. Засаждане на розови храсти от областния управител и двама от победителите на турнира.

Awards_Bulgaria

Cup 2021

 

 

Уважаеми участници във финала на VIII турнир „Математика без граници“,

 
Тук ще намерите важна информация за провеждането му от 6 до 8 август 2021 г.
Място на провеждане: СУ „Любен Каравелов”, ул. Любен Каравелов № 1, гр. Несебър
Електронни страници: www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg
Електронен адрес: final2021@abv.bg (на този адрес се приемат контестации от 14 до 16 часа на 7 август)

Разпределение по зали и начален час – ФИНАЛ 2021 БГ

В прикачения файл ще намерите номера на залата и началния час на състезанието.
Използвайки тази информация, поради правилата за безопасност, трябва да си направите сами обозначителна табелка/бадж, съдържаща името, класа, стаята и началния час на състезанието.
 
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
До сградата на училището на 6 август 2021 г. СЕ ДОПУСКАТ САМО УЧАСТНИЦИТЕ по графика по-долу.
В сградата на училището СЕ ВЛИЗА ОТ ЮЖНИЯ ВХОД с:
 • Маска на лицето или предпазен шлем (осигурени от участниците), без струпване на входа и при спазване на дистанция от 1,5 метра;
 • Обозначителна табелка/бадж с информация за името, класа, стаята и началния час на състезанието, която участникът изработва сам;
 • Прозрачен надписан плик, в който да постави личните си вещи (осигурен от участника);
 • Защитни ръкавици (по желание);
 • Носи и лични средства за дезинфекция (по желание).
Последователно преминаване през
 • Мерене на температура (ако температурата е извън нормите, решение за участието се взема от медицинското лице);
 • Дезинфекция на ръцете.
Участникът влиза в изпитната зала:
 • С поставена маска или предпазен шлем;
 • С ръкавици (по желание);
 • Заема определеното му мястов указаното в програмата време; на чина, на който е поставен сертификата му за участие.
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ДЕН
Всеки състезател има на своето работно място:
 • Лист за отговори – химизиран в 2 екземпляра, един под друг. Първият се предава на квестора след състезанието, а вторият остава при участника;
 • 2 листа за чернова;
 • Химикал, дипляна, сувенири;
 • Сертификат за участие – с важен номер, по който резултатът на участника ще бъде обявен на електронната страница;
 • Талон, на който участникът записва данните си и при получаването на медал го предава на организаторите.
 • След приключване състезателите предават листа за отговори, квесторът се уверява, че той/тя са написали данните си и вписва времето за работа в минути;
 • Състезателят взема със себе си всички останали материали. Важни са вторият екземпляр от листа за отговори и сертификата, върху който е номера, по който ще се обяви резултатът.
 • Дезинфекцира ръцете си и напуска състезателната зала и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД.
ПРОГРАМА
на финалното състезание на VII турнир „Математика без граници” 6 8 август 2021 г.
 
6 август 2021 г.петък
8:30 ч. – Откриване на турнира – южен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Иван Вазов”
Откриването е символично – присъстват само участниците от първата състезателна група,  директорът на училището дава старт на седмия финал и те заемат местата си при спазване на мерките в условията на извънредна епидемична обстановка.
8:30 – 9:00 ч. –Състезателите от 2. клас заемат местата си
9:00 – 10:00 ч. – Състезание за 2. клас
10:00 – 10:30 ч.– Състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
10:30 –11:00 ч. – Състезателите от 3. клас заемат местата си
11:00 12:00 ч. – Състезание за 3. клас
12:00 12:30 ч. – състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
12:30 –13:00 ч. – Състезателите от 1. клас заемат местата си
13:00 – 14:00 ч. – Индивидуално състезание за 1. клас
14:00 – 14:30 ч. – Състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
14:30 –15:00 ч. – Състезателите от 4 и 8 клас заемат местата си
15:00 – 16:00 ч. – Състезание за 4 клас и 8 клас
16:00 – 16:30 ч. – Състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
16:30 –17:00 ч. – Състезателите от 5, 6, 7 и 9 -12 клас заемат местата си
17:00 – 18:00 ч. – Индивидуално състезание за 5, 6, 7 и 9 -12 клас
18:00 – 18:30 ч. – Състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните и санитарните възли
 
7 август 2021 г. (събота)
14:00 ч. – на електронната страница на турнира се обявяват резултатите от състезанието по идентификационните номера, обозначени на сертификатите за участие.
Публикува се ключът с верните отговори и скалата за определяне на медалите.
До 16 ч.на електронен адрес final2021@abv.bg се приемат контестации.
След 20:00 ч. – Изготвяне на окончателно класиране и публикуването му, обявяване на носителите на медали и купи.
 
8 август 2021 г. (неделя)
8:00 до 9:00 ч. получаване на сребърните и бронзовите медали по график за класовете, който ще бъде обявен заедно с обявяването на резултатите. Медалите се получават срещу талон, който всеки участник получава по време на състезанието от квестора. Медалите могат да се получат и от упълномощени лица срещу представен талон.
9:30 ч. – 10:30 ч. в южния двор на СУ „Любен Каравелов” – закриване на турнира. Награждаване на златните медалисти от състезанието, носителите на купи, звездата на турнира и легендите на турнира (при необходимост мястото на церемонията може да бъде променено)
От 10:30 –  снимки пред банера на турнира за всички желаещи.

Разпределение по зали и начален час – ФИНАЛ 2021 БГ

ЗВЕЗДИ НА ТУРНИРА
Специална награда и титлата „Математическа звезда на Турнира” получават участниците от всяка държава, представили се най-успешно през всички етапи на турнира.
ЛЕГЕНДА НА ТУРНИРА
Участниците, които имат три купи в три предишни издания на турнира, ако участват във финал 2021,  получават званието „Легенда на турнира”.
На финала през 2020 г. бяха обявени
ПЪРВИТЕ ЛЕГЕНДИ НА ТУРНИРА:
Йоан Найденов Найденов от Софийска математическа гимназия „Св. Паисий Хилендарски”, София;
Мария Касия Людмилова Петрова  от Първа частна математическа гимназия, София;
Ясен Пламенов Пенчев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово;
Валентин Николаев Филипов от МГ „Гео Милев“, Плевен.
 
Вероятни легенди за финал 2021 г.:
Николай Евгениев Николов от ПМГ „Екзарх Антим I“, Видин
Димана Мирославова Праматарова от МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Мартин Диянов Димитров от ОУ „П. Р. Славейков”, Варна
18  участници досега са печелили поне по три купи от проведените досега 7 финала в Несебър)
Победител в 6 от седемте  проведени финала, с 6 златни купи:
Йоан Найденов Найденов от Софийска математическа гимназия „Св. Паисий Хилендарски”, София : 2020 (златна купа), 2019 (златна купа),  2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа), 2015 (златна купа).
С 5 купи:
Мария Касия Людмилова Петрова  от  Първа частна математическа гимназия –  София: 2020 (златна купа), 2019 (сребърна купа),  2018 (бронзова купа), 2017 (златна купа), 2016 (бронзова купа);
С 4  купи:
Деян Деанов Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон”, Варна: 2019 (златна купа),  2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа))
Златина Тодорова Милева от МГ „Д-р Петър Берон”, Варна: 2017 (бронзова купа),  2016 (златна купа), 2015 (златна купа), 2014 (златна купа);
Георги Стефанов Златинов от СМГ, София: 2019 (сребърна купа),  2018 (златна купа), 2017  (златна купа), 2016 (златна купа);
Ясен Пламенов Пенчев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“– Габрово: 2020 (златна купа),  2019 (сребърна купа),  2018 (златна купа), 2017 (златна купа);
Валентин Николаев Филипов от МГ „Гео Милев“ – Плевен: 2020 (сребърна купа),  2019 (сребърна купа), 2018 (бронзова купа), 2016 (бронзова купа);
С 3 купи:
Божидар Данчев Димитров от ПМГ – Силистра: 2018 (бронзова купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа);
Демира Георгиева Недева от МГ – Пловдив, 2019 (златна купа), 2018 (златна купа), 2017 (златна купа);
Георги Цветелинов Игнатов от ПМГ „Акад. Иван Ценов“– Враца: 2019 (сребърна купа), 2017 (бронзова купа), 2014 (сребърна купа);
Иво Владиславов Петров от СМГ – София: 2014 (златна купа),  2015 (златна купа), 2016 (сребърна купа);
Маргулан Ерланович Исмолдаев от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна: 2019 (златна купа),  2018 (златна купа), 2017 (сребърна купа);
Мартин Диянов Димитров от ОУ „П. Р. Славейков” – Варна: 2019 (златна купа),  2018 (сребърна купа), 2017 (сребърна купа);
Огнян Бойков Огнянов  от училище „Света София”: 2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа);
Спасиян Иванов Тодоров  от Първа частна МГ – София: 2018 (сребърна купа), 2017 (сребърна купа), 2016 (златна купа);
Веселин Николаев Маркович от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна: 2017 (златна купа), 2016 (сребърна купа), 2015 (сребърна купа).
Николай Евгениев Николов  от ПМГ „Екзарх Антим I“ – Видин: 2020 (сребърна купа), 2019 (бронзова купа), 2018 (бронзова купа).
Димана Мирославова Праматарова  от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив: 2020 (златна купа), 2019 (сребърна купа), 2017 (бронзова купа).
С 2 купи
Александър Пламенов Проданов от ППМГ „Н. Обрешков“ – Казанлък
Андон Ивайлов Тодоров от 2 ОУ – Благоевград
Антония Николова Илиева от  ОУ Св. Климент Охридски – София
Атанас Стоянов Хрисулев от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
Борис Цветанов Гачевски от СМГ – София
Божидар Стефанов Маринов от ЧОУ „Света София“ – София
Димитър Атанасов Чакъров от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
Добромир Добромиров Ангелов от МГ „Петър Берон“ – Варна
Евелина Александрова Ангелова от СОУ „Климент Охридски“ – Варна
Георги Марков Базлянков от ГПЧЕ „Христо Ботев“ – Кърджали
Георгия Георгиева Михалева от ОУ „П.Р. Славейков“ – Бургас
Иван Тодоров Тагарев от СМГ – София
Давид Викторов Цаков от ОУ „ЕСПА“
Лазар Иванов  Тодоров от 36 СУ „Максим Горки“ – София
Мария Николаева Дренчева от Частно училище „Свети Георги“ – София
Мартин Даниелов Копчев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово
Мартина Георгиева Маркова от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
Надежда Пламенова Китипова от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
Никол Здравкова Николова от Пловдив
Николай Петров Дренчев от СМГ – София
Петър Иванов Узунов от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
Петко Петков Казанджиев  от МГ „Васил Друмев“ – Велико Търново
Сара Красимирова Илиева от Първа частна математическа гимназия – София
Стела Камен Младенова от Варна
Веселин Александров Димов от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово
Виктория Данаилова Христова от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
Янислав Роберт Херолд от ПМГ „Нанчо Попович“- Шумен
List of Bulgarian Finalists