Математика без граници

 

Полуфинал – България

На 5, 6 и 7 юли бе проведен полуфинала за излъчване на участници във финала на 7-ия турнир Математика без граници в Несебър (16-17август 2020).
В прикачения файл са имената на получилите право за участие във финала от полуфинала.
Освен посочените участници във финала са допуснати и представители на училищата и златните медалисти от отборното и индивидуалното състезание в Несебър през 2019 г. 
Всеки спечалил на полуфинала правото да е финалист  е получил писмо с указание  в срок до 9 юли да потвърди участието си във финала.
След тази дата, ако има свободни места, те ще бъдат заети от резервите.
Очаква ни супер  финал!

Файл – списък квоти и резерви

 
 

 

 

  СЕДМИЯТ ФИНАЛ – МБГ 2020

          Обещаният финал на седмото издание на турнира Математика без граници е вече насрочен.
          За съжаление ще проведем само индивидуален финал.
          Планираме го за 16 и 17 август. Конкретното разпределение на класовете ще зависи от броя на участниците.
          Право за участие в индивидуалното състезание имат:
        – всички златни медалисти от индивидуалния финал през 2019 г. в индивидуалното;
        – всички златни медалисти от отборното състезание през 2019 г. (заради отложеното отборно състезание);
        – от квотите на училището (3 % от средноаритметичния брой участници в двата кръга- есен 2019 г.и зима 2020 г.).
        Заявки се изпращат от училищата/центровете.
Не се обработват заявки подадени от родители/настойници/ученици.
       Срок за подаване на заявките, изпращане на сканиран документ за платени такси и сканирани декларации от родителите: до 30 юни 2020 г.
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
на финално състезание на 7-ия турнир „Математика без граници”
16 август– 17 август 2020 г., гр. Несебър
16 август 2020 г. – неделя
8:30 ч. – Откриване на турнира – северен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1
Откриването ще бъде символично – директорът на училището дава старт на седмия финал и участниците заемат местата си при спазване на мерките в условията на извънредна епидемична обстановка.
Предварителната програма се уточнява на 10 юли 2020 г.

16 август (неделя)
8:45 –9:15 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
9:30 – 10:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас
10:30 – 11:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на състезателните зали
11:00 –11: 30ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
11:30 – 12:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас
12:30 – 13:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на състезателните зали, дезинфекция на тоалетните, и дръжките на вратите
13:00 –13:30 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
13:30 – 14:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас
14:30 – 15:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на състезателните зали
15:00 –15:30 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
15:30 – 16:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас
16:30 – 17:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на състезателните зали
17:00 –17:30 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
17:30 – 18:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас
19:00 – 20:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на състезателните
17 август (понеделник)
8:45 –9:15 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
9:30 – 10:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас
10:30 – 11:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на състезателните зали
11:00 –11: 30ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
11:30 – 12:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас
12:30 – 13:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на състезателните зали,
17 август (понеделник)
17:00 ч. в двора на СУ „Любен Каравелов” – закриване на турнира