Уважаеми
приятели на математиката,

Полуфиналът на турнира „Математика без граници“ – 12 юни 2021 г.,

гр. Стара Загора, ще се проведе в 6 сесии, както следва:

1-ва сесия

8:40 – 8:59 – участниците заемат места, родителите ги съпровождат
до рецепцията

9:00 – 10:00 – състезание

След предаване на материалите
– лист за отговори, условия на задачи и чернови,
състезателите остават в
залата до изтичане на времето

10:00 – 10:05 – участниците напускат залата

2ра сесия

10:10 – 10:29 – участниците заемат места, родителите ги съпровождат
до рецепцията

10:30 – 11:30 – състезание

След предаване на материалите
– лист за отговори, условия на задачи и чернови,
състезателите остават в
залата до изтичане на времето

11:30 – 11:35 – участниците напускат залата

3та сесия

11:40 – 11:59 – участниците заемат места, родителите ги съпровождат
до рецепцията

12:00 – 13:00 – състезание

След предаване на материалите
– лист за отговори, условия на задачи и чернови,
състезателите остават в
залата до изтичане на времето

13:00 – 13:05 – участниците напускат залата

4та сесия

13:10 – 13:29 – участниците заемат места, родителите ги съпровождат
до рецепцията

13:30 – 14:30 – състезание

След предаване на материалите
– лист за отговори, условия на задачи и чернови,
състезателите остават в
залата до изтичане на времето

14:30 – 14:35 – участниците напускат залата

5та сесия

14:40 – 14:59 – участниците заемат места, родителите ги съпровождат
до рецепцията

15:00 – 16:00 – състезание

След предаване на материалите
– лист за отговори, условия на задачи и чернови,
състезателите остават в
залата до изтичане на времето

16:00 – 16:05 – участниците напускат залата

6та  сесия

16:10 – 16:29 – участниците заемат места, родителите ги съпровождат
до рецепцията

16:30 – 17:30 – състезание

След предаване на материалите
– лист за отговори, условия на задачи и чернови,
състезателите остават в
залата до изтичане на времето

17:30 – 17:35 – участниците напускат залата

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

В  зала 1 и 2 на хотел Верея се
допускат СЕ ДОПУСКАТ САМО
УЧАСТНИЦИТЕ
.

ВЛИЗАНЕТО на участниците следва да бъде
извършено ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД, а ИЗЛИЗАНЕТО – ОТ ИЗХОДА КЪМ ПАРКИНГА на хотела.

 

Пред залите е допустимо присъствието САМО
НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪОТВЕТНАТА СЕСИЯ И НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, които измерват
температурата на участниците и предлагат дезинфектант.

В залата се ВЛИЗА с:

– Маска на лицето или предпазен шлем (осигурени от участниците),
без струпване на входа и при спазване на дистанция от 1,5 метра;

– Защитни ръкавици (по желание);

– Лични средства за дезинфекция (по желание).

Състезателите заемат място,  на което е поставен бял плик с
число, съответстващо на класа им.

Всеки състезател има на своето работно място плик, в който има:

–  Химизиран лист за отговори


Тест за съответния клас

–  2
листа за чернова

 

След приключване на работата състезателят предава на квестора всички
материали и остава на мястото си до изтичане на времето.

 

След 23:00 ч. на 12.06.2021 г. на електронните страници на турнира www.mathematicalmail.com  и www.mathwithoutborders.bg ще бъдат публикувани:


Задачите от полуфинала;


Ключ за отговорите;


Имената на финалистите и минималният резултат за всеки клас, с който те се класират
за финала на 6 – 8 август
2021 г. в гр. Несебър.

Контестации се приемат до 12:00 ч. на 13.06.2021
г.
на електронен адрес
 final2021@abv.bg

Razpredelenie-poluf-2021-BG

 

 

 

Финалът на 8-то издание на турнира „Математика без граници“ ще се проведе на 6, 7 и 8 август 2021г.
Право за участие в индивидуалното състезание имат:
• всички 60 златни медалисти от финала през 2020 г., ако са участвали в дистанционните кръгове – есен 2020, зима и пролет 2021 г.;
• определените от училището в съответствие с квотата от 4 % от средноаритметичния брой участници в трите кръга;
• получилите право за участие от полуфинала.
До 3 юни 2021 г. се приемат заявки за участие в полуфинала. Той ще се състои на 12 юни 2021 г. в гр. Стара Загора.
Срок за подаване на заявките за участие във финала от квотата на училището и класирани от полуфинала – до 15 юни 2021 г.
Заявките съдържат информация, която се обобщава от училищните координатори – сбор на двата най-добра резултата от трите дистанционни кръга. Препоръчително е те да се подават от училищните координатори.
Подробности за участието в полуфинала и финала можете да получите от училищните координатори.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА на финално състезание на 8-ия турнир„Математика без граници”
6 август– 8 август 2020 г., гр. Несебър
Петък, 6 август 2021 г.
8:30 ч. – Откриване на турнира – южен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Иван Вазов”
8:45 – 18:30 ч. – Индивидуално състезание
Събота, 7 август 2021 г.
• Обявяване на резултатите на електронната страница на турнира по идентификационните номера, обозначени на сертификатите за участие.
• Разглеждане на контестации, подадени по електронна поща и отговори до подателите
• Изготвяне на окончателно класиране в инвидивуалното състезание и публикуването му, обявяване на носителите на купи и звездите на турнира.
Неделя, 8 август 2021 г.
Награждаване, закриване на турнира (началните часовете ще се уточнят с окончателната програма, която ще публикуваме на 20 юли 2021 г.)

Скъпи приятели на математиката,

Започна зимният кръг на Математика без граници.

Желаещите да участват в него следва да се обърнат към училищните координатори.

На 25 февруари ще бъдат публикувани резултатите от зимния кръг, а до 20 март ще бъдат изпратени по пощата сертификатите и медалите на победителите.

Бъдете здрави!

Екип на МБГ

 

 

ВАЖНО!!!

16 август 2020
График за заемане на местата:
08:30 – 09:30 – 1 клас
11:00 – 11:30 – 2 клас
13:00 – 13:30 – 3 клас
15:00 – 15:30 – 4, 9-12 клас
17:00 – 17:30 – 5, 6, 7, 8 клас
 
Влизане – през южния двор на училището на улица „Иван Вазов“!
В двора на училището се допускат само участниците, които се движат в колона към входа на училището по обозначени коридори на разстояние 1,5 м един от друг с маска на лицето или с предпазен шлем.
Всеки участник носи обозначителна табелка/бадж с информация за името, класа, стаята и началния час на състезанието, която изработва сам.
На входа се дезинфекцират ръцете на участника и се измерва температурата му (ако температурата е извън нормите, решение за участието се взема от медицинското лице).
Сътрудници на организаторите упътват участника към състезателната зала. Участникът влиза в изпитната зала с поставена маска или предпазен шлем и с ръкавици (по желание) и заема определеното му място на чина, на който е поставен сертификатът му за участие.
След приключване състезателите предават листа за отговори, квесторът се уверява, че той/тя са написали данните си и вписва времето за работа в минути. Състезателят взема със себе си втория екземпляр от листа за отговори и сертификата, върху който има Index №, по който ще бъде обявен резултатът, както и всички останали материали. Дезинфекцира ръцете си и напуска състезателната зала и сградата на училището.
Излизане – през северния двор на училището на улица „Любен Каравелов“!
 
20:00 часа – публикуване на ключ с верните отговори
 
17 август 2020
12:00 часа – публикуване на резултатите (по Index No) – точки и медали
12:00 – 13:00 часа – при несъгласие с резултата, можете да изпратите възражение на електронен адрес final2020@abv.bg. Възражението съдържа трите имена на участника, Index №, класа и предмета на обжалване.
14:30 ч.  – обявяване на окончателното класиране и на носителите на купи
Получаване на медали: в южния двор на  училището, при спазване на разстояние от 1,5 м и носене на маска по следния
График:
15:00-15:30 ч. – за 5 – 12 клас
15:30-16:30 ч.– за 1 – 4 клас
При получаването на медала ученикът или упълномощеното лице представя картончето/та с попълнени имена, град, училище, клас и вид медал – златен, сребърен или бронзов.
Всеки участник получава непопълнено картонче в деня на състезанието – 16 август.
Неполучените медали ще бъдат изпратени до училищата–партньори чрез „Български пощи” след 1 септември.
Церемония по връчване на купите:
17:00 ч. – в южния двор на училището
Награди за легендите на турнира (4) – награждава проф. Минко Балкански
Награди на кмета на Несебър (2) – за ученик и учител – кметът на Несебър г-н Николай Димитров
Купи за 1, 2 и 3 място в общото класиране за всеки клас
Звезда на турнира
След церемонията – получаване на купи от упълномощени лица, ако награденият не присъства

 

 

Уважаеми участници във финала
на турнира „Математика без граници“,

Тук ще намерите важна информация за провеждането му на 16 август 2020 г.:
Място на провеждане: СУ „Любен Каравелов”, ул. Любен Каравелов № 1, гр. Несебър
Електронни страници: www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg
Електронен адрес: final2020@abv.bg (на този адрес се приемат контестации от 12 до 13 часа на 17 август)
В прикачения файл ще намерите номера на залата и началния час на състезанието.
Използвайки тази информация, поради правилата за безопасност, трябва да си направите сами обозначителна табелка/бадж, съдържаща името, класа, стаята и началния час на състезанието.
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
До сградата на училището на 16 август 2020 г. СЕ ДОПУСКАТ САМО УЧАСТНИЦИТЕ по графика по-долу.
В сградата на училището СЕ ВЛИЗА с:
– Маска на лицето или предпазен шлем (осигурени от участниците), без струпване на входа и при спазване на дистанция от 1,5 метра;
– Обозначителна табелка/бадж с информация за името, класа, стаята и началния час на състезанието, която участникът изработва сам;
– Прозрачен надписан плик, в който да постави личните си вещи (осигурен от участника);
– Защитни ръкавици (пожелание);
– Носи и лични средства за дезинфекция (пожелание).
Последователно преминаване през
– Мерене на температура (ако температурата е извън нормите, решение за участието се взема от медицинското лице);
– Дезинфекция на ръцете.
Участникът влиза в изпитната зала:
– С поставена маска или предпазен шлем;
– С ръкавици (пожелание);
– Заема определеното му място в указаното в програмата време; на чина, на който е поставен сертификата му за участие.
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ДЕН
Всеки състезател има на своето работно място:
– Лист за отговори – химизиран в 2 екземпляра, един под друг. Първият се предава на квестора след състезанието, а вторият остава при участника;
– 2 листа за чернова;
– Химикал, дипляна, сувенири;
– Сертификат за участие – с важен номер, по който резултатът на участника ще бъде обявен на електронната страница;
– Талон, на който участникът записва данните си и при получаването на медал го предава на организаторите.
– След приключване състезателите предават листа за отговори, квесторът се уверява, че той/тя са написали данните си и вписва времето за работа в минути;
– Състезателят взема със себе си всички останали материали. Важни са вторият екземпляр от листа за отговори и сертификата, върху който е номера, по който ще се обяви резултатът.
– Дезинфекцира ръцете си и напуска състезателната зала и сградата на училището.

ПРОГРАМА
На финалното състезание на VII турнир „Математика без граници”
16–17 август 2020г., гр. Несебър
16 август 2020 г.–неделя
8:30 ч. – Откриване на турнира – северен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1
Откриването е символично – присъстват само участниците от първата състезателна група, директорът на училището дава старт на седмия финал и те заемат местата си при спазване на мерките в условията на извънредна епидемична обстановка.
8:45 –9:15 ч. –Състезателите от 1 клас заемат местата си
9:30 – 10:30 ч. – Индивидуално състезание за 1 клас
10:30 – 11:00 ч.– Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
11:00 –11:30 ч. – Състезателите от 2 клас заемат местата си
11:30–12:30 ч.–Индивидуално състезание за 2 клас
12:30–13:00 ч. –Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
13:00 –13:30 ч. – Състезателите от 3 клас заемат местата си
13:30–14:30ч.–Индивидуално състезание за 3 клас
14:30–15:00ч. –Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
15:00 –15:30 ч. – Състезателите от 4, 9, 10, 11 и 12 клас заемат местата си
15:30–16:30ч.–Индивидуално състезание за 4 клас и група 9 (9, 10, 11 и 12 клас)
16:30–17:00ч. –Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
17:00 –17:30 ч. – Състезателите от 5, 6, 7 и 8 клас заемат местата си
17:30–18:30ч.–Индивидуално състезание за 5, 6, 7 и 8 клас
19:00–20:00ч. –Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли
17 август 2020 г.(понеделник)
12:00 ч. – на електронната страница на турнира се обявяват резултатите от състезанието по идентификационните номера, обозначени на сертификатите за участие.
До 13 ч. – на електронен адрес final2020@abv.bg се приемат контестации.
До 14 ч. – Разглеждане на контестациите и отговор на подателите;
15:00 ч. – Изготвяне на окончателно класиране в индивидуалното състезание и публикуването му, обявяване на носителите на купи и звездите на турнира.
17:00 ч. в южния двор на СУ „Любен Каравелов” – закриване на турнира (при необходимост мястото на церемонията може да бъде променено)
СТРАНИ УЧАСТНИЦИ – 18
Австралия, Азербайджан, Виетнам, Естония, Казахстан, Македония, Малта, Нигерия, Румъния, Словения, Турция, Тайван, Узбекистан, Украйна, Филипините, Афганистан, Киргистан и България.

БРОЙ УЧАСТНИЦИ от България – 730
Индивидуалното състезание е върху 20 задачи със свободен отговор за всеки клас и време за работа не повече от 60 минути. Учениците се състезават за класа, който са завършили през изминалата учебна година.
Достъп до училището и училищния двор по време на състезанието ще имат САМО състезателите и техническите лица.
Работното място на всеки състезател е обозначено със сертификат за участие с името на детето и класа.
За всеки състезател са осигурени химикал, сертификат и сувенири. Състезателите ще получат от квестора условията на задачите и лист за отговори.
След приключване на състезанието състезателите получават копие от листа за отговори и сертификат за участие.
Квесторите са инструктирани да не дават разяснения по задачите на състезателите.
Допускат се единствено въпроси, свързани с организацията по провеждане на състезанието или технически проблеми.

ОЦЕНЯВАНЕ
Задачите са 20 и се оценяват, както следва:
За всеки верен и пълен отговор – по 2 точки; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко или ако отговорът е 1, а са посочени повече; 0 точки – грешен отговор или липса на отговор).

КОНТЕСТАЦИИ
Състезателите ще получат след състезанието втория екземпляр от листа за отговори. След обявяването на ключа за отговорите и резултатите (по ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА) при констатирано несъответствие до 13 часа на 17 август участниците ще могат да подадат на електронен адрес final2020@abv.bg контестация със следната структура: името на участника, клас, идентификационен номер, описание на несъответствието.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ
МЕДАЛИ
Участниците във финалното индивидуално състезание се класират според постигнатите резултати, съгласно регламента. Първите 5% от участниците от всеки клас/възрастова група получават златен медал, следващите 10% – сребърен медал и следващите 20% – бронзов медал.
Заради извънредната епидемична обстановка тази година организаторите поемат ангажимент да изпращат по пощата до училищата-партньори неполучените медали от финала.

КУПИ
Общото класиране за купите на турнира се извършва по точки, получени от сбора от резултатите от есенния и зимния кръг и утроения резултат от финала.Тримата участници с най-голям брой точки от всеки клас/възрастова група получават купа за 1-во, 2-ро или 3-то място. Купите се получават лично само по време на награждаването или от упълномощено лице след церемонията (упълномощеното лице представя, записани на хартия, имената и телефона на носителя на купа, както и собствените си имена и телефон). Всеки носител на купа ще получи и сертификат за съответното място – те ще бъдат изпратени до училищата партньори след 1 септември 2020г.

ЗВЕЗДИ НА ТУРНИРА
Специална награда и титлата „Математическа звезда на Турнира” получават участниците от всяка държава, представили се най-успешно през всички етапи на турнира.

ЛЕГЕНДА НА ТУРНИРА
Участниците, които имат три купи в три предишни издания на турнира, ако участват във финал 2020, получават званието „Легенда на турнира”.

ИСТОРИЧЕСКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛИТЕ НА
МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ
ЛЕГЕНДИТЕ НА МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

На седмия финал на турнира „Математика без граници” ще бъде връчено звание „Легенда на турнира”.
Участниците, които имат 3 купи в 3 предишни издания на турнира, ако участват във финал 2020 получават, званието „Легенда на турнира”.
Победител в пет от шестте проведени финала е
Йоан Найденов Найденов от СМГ „Пасисий Хилендарски”(2019 (златна купа), 2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа), 2015 (златна купа)).
С четири купи:
Деян Деанов Хаджи – Манич от МГ „Д-р Петър Берон” – Варна (2019 (златна купа), 2018(златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа))
Мария Касия Людмилова Петрова от училище „Питагор” – София (2019 (сребърна купа), 2018 (бронзова купа), 2017 (златна купа), 2016 (бронзова купа));
Златина Тодорова Милева от МГ „Д-р Петър Берон” – Варна (2017 (бронзова купа), 2016 (златна купа), 2015 (златна купа), 2014 (златна купа));
Георги Стефанов Златинов от СМГ- София (2019 (сребърна купа), 2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа));
С три купи са:
Божидар Данчев Димитров от ПМГ – Силистра (2016 (златна купа), 2017 (златна купа), 2018 (бронзова купа));
Демира Георгиева Недева от МГ – Пловдив (2019 (златна купа), 2018 (златна купа), 2017 (златна купа))
Георги Цветелинов Игнатов от ПМГ – Враца (2019 (сребърна купа), 2017 (бронзова купа), 2014 (сребърна купа));
Иво Владиславов Петров от СМГ – София (2014 (златна купа), 2015 (златна купа), 2016 (сребърна купа));
Ясен Пламенов Пенчев от ПМГ – Габрово (2019 (сребърна купа), 2018 (златна купа), 2017 (златна купа));
Маргулан Ерланович Исмолдаев от МГ – Варна ( 2019 (златна купа), 2018 (златна купа), 2017 (сребърна купа));
Мартин Диянов Диметров от ОУ „П. Р. Славейков” – Варна (2019 (златна купа), 2018 (сребърна купа), 2017 (сребърна купа));
Огнян Бойков Огнянов от училище „Света София” (2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа));
Спасиян Иванов Тодоров от Първа частна МГ – София (2018 (сребърна купа), 2017 (сребърна купа), 2016 (златна купа));
Валентин Николаев Филипов от МГ – Плевен (2019 (сребърна купа), 2018 (бронзова купа), 2016 (бронзова купа))
Веселин Николаев Маркович от МГ – Варна (2017 (златна купа), 2016 (сребърна купа), 2015 (сребърна купа)).
С две купи от проведените досега 6 финала са:
Александър Пламенов Проданов от ППМГ – Казанлък (2018 (сребърна купа), 2017 (сребърна купа));
Андон Ивайлов Тодоров от ППМГ – Благоевград (2015 (златна купа), 2014 (златна купа));
Антония Николаева Илиева от училище „Св. София” (2015 (златна купа), 2014 (сребърна купа));
Атанас Стоянов Хрисулев от ППМГ – Бургас (2018 (бронзова купа), 2017 ( бронзова купа))
Божидар Стефанов Маринов от училище „Св. София” (2016 (златна купа), 2014 (бронзова купа));
Димана Мирославова Праматарова от МГ – Пловдив (2019 (бронзова купа), 2017 (сребърна купа));
Димитър Атанасов Чакъров от МГ – Пловдив (2016 (бронзова купа), 2015 (бронзова купа));
Добромир Ангелов Ангелов от МГ – Варна (2019 (сребърна купа), 2018 (сребърна купа));
Евелина Александрова Ангелова от СУ „Климент Охридски” – Варна (2015 (бронзова купа), 2014 (златна купа));
Георги Марков Базлянков от ГПЧЕ – Кърджали (2016 (златна купа), 2015 (златна купа));
Иван Тодоров Тагарев от СМГ – София (2016 (златна купа), 2015 (бронзова купа));
Лазар Тодоров Иванов от СМГ – София (2016 (златна купа), 2017 (бронзова купа));
Мария Николаева Дренчева от училище „Св. Георги” – София (2015 (сребърна купа), 2014 (сребърна купа));
Мартин Даниел Копчев от ПМГ – Габрово (2016 (златна купа), 2015 (златна купа));
Мартина Георгиева Маркова от МГ – Пловдив (2019 (сребърна купа), 2018 (сребърна купа));
Надежда Пламенова Китипова от МГ – Варна (2015 (сребърна купа), 2014 (бронзова купа));
Николай Евгениев Николаев от ППМГ – Видин (2019 (бронзова купа), 2018 (бронзова купа));
Николай Петров Дренчев от СМГ – София (2019 (бронзова купа), 2015 (бронзова купа));
Петър Иванов Узунов от МГ – Пловдив (2017 (златна купа), 2016 (бронзова купа));
Петко Петков Казанджиев от ПМГ – Велико Търново (2015 (сребърна купа), 2014 (златна купа));
Виктория Данаилова Христова от МГ – Пловдив (2015 (бронзова купа), 2014 (бронзова купа));
Янислав Роберт Херолд от ПМГ – Шумен (2018 (бронзова купа), 2016 (сребърна купа)).

ФИНАЛ – разпределение по зали