Без категория

Финал – програма

ПРОГРАМА
на финално състезание на 6-ия турнир „Математика без граници”
28 юни – 1 юли 2019 г., гр. Несебър

28 юни 2019 г. – петък
14:00 ч. – 17:00 ч. – Получаване на баджове във фоайето на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1
17:00 ч. – 18:00 ч. – Техническа конференция за учители/по заявка – конферентна зала на СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър
19:30 ч. Ръководителите на отборите от страните участници засаждат своя розова градина в двора на училище „Любен Каравелов“.

29 юни 2019 г. – събота
8:30 ч. – Откриване на турнира – северен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1
8:450 –9:00 ч. – Състезателите от 1 , 5 и 9-12 клас заемат места си по зали
9:00 – 10:00 ч. – Индивидуално състезание за 1 клас, 5 клас и 9-12 клас
10:15 –10:30 ч. – Състезателите от 3, 6 и 8 клас заемат места си по зали
10:30 ч. – 11:30 ч. – Индивидуално състезание за 3 клас, 6 клас и 8 клас
11:45 –12:00 ч. – Състезателите от 2, 4 и 7 клас заемат места си по зали
12:00 ч. – 13:00 ч. – Индивидуално състезание за 2, 4 и 7 клас

30 юни 2019 г. – неделя
09:00 ч. – 09:40 ч. – Отборно състезание за 1, 4 и 8 клас
10:00 ч. – 10:40 ч. – Отборно състезание за 2, 6 и 9-12 клас
11:00 ч. – 11:40 ч. – Отборно състезание за 3, 5 и 7 клас
20:00 ч. Награждаване на победителите в отборното състезание – СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1

1 юли 2019 г. – понеделник
9:00 ч. Церемония по връчване на наградите на турнира – Античен форум в Стария Несебър; Поздрави от страните – участници. Награждаване на победителите от индивидуалното състезание. Награждаване на учителите с принос към турнира. Връчване на наградите на кмета на община Несебър. Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешния състезател от всяка страна-участничка. Връчване на купи и Българска Роза на победителите. Награди от партньорите

СТРАНИ – УЧАСТНИЦИ – 15
Азербайджан, Виетнам, Иран, Казахстан, Киргистан, Македония, Малта, Румъния, Русия, Словения, Турция, Украйна,Узбекистан, Филипините и България.

БРОЙ УЧАСТНИЦИ – 1200
СЪСТЕЗАНИЯ – ИНДИВИДУАЛНО И ОТБОРНО
Индивидуалното състезание е върху 20 задачи за всеки клас със свободен отговор и време за работа не повече от 60 минути. Отборното състезание е математическа щафета от 5 задачи за всеки клас. (В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната.) Всеки отбор, съставен от точно от 3-ма ученици от един и същ клас. Предават общ лист за отговори. Време за работа – не повече от 40 минути.
ЖУРИ
Председател: Проф. Атанас Стефанов, преподавател в университета в Канзас – САЩ.
Членове: по 1 представител на страна-участник.

БАДЖ
На баджа за всеки участник е записано името му, държавата, града, училището, класа от изминалата учебна година 2018-2019, мястото му (номер на стая за индивидуалното и начален час; номер на стая за отборното състезание и начален час).
Поради съображения за сигурност една от формите на проверка преди състезанието е наличието на бадж.
Получаването на баджовете ще се осъществи във фоайето на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър – САМО на 28 юни 2019 г. от 14:00 до 17:00 ч. Друга организация за получаване на бадж е трудно осъществима.
НАГРАДИ
В индивидуалното състезание – златен сребърен или бронзов медал.
В отборното състезание – златен сребърен или бронзов медал за всеки участник в отбор.
Отличие „Математическа звезда“ получава най- добрия участник от всяка страна.
Купа „Математика без граници“ – за всеки клас, за учениците с най-голям сбор от точки от 2-та най-добри резултата от трите дистанционни състезания през годината и резултата от финалното състезание, умножен по 3. В класирането участват до 3-ма представители от всяка страна.
По изключение наградите могат да се получат след церемониите от писмено упълномощени (без нотариална заверка) от наградените.

РЕЗУЛТАТИ и КОНТЕСТАЦИИ
До 12:00 ч. на 30 юни 2019 г. – Обявяване на резултатите от индивидуалното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com. Публикуване на отговорите на задачите.
До 16:00 ч. – Контестации за индивидуалното състезание се приемат на електронен адрес final2019@abv.bg. Контестациите съдържат трите имена на участника, класа, предмет на обжалването. Те се правят на базата на отговорите, посочени от ученика във 2-ия екземпляр и публикуваните отговори.
След изпращане на контестацията ще получите автоматичен отговор за нейното получаване, който след 16:00 ч. на 30 юни 2019 г. ще бъде деактивиран и контестациите, подадени след този час няма да се разглеждат.
РЕЗУЛТАТИ от отборното състезание и КОНТЕСТАЦИИ
17:00 ч. 30 юни 2019 г. – Обявяване на резултатите от отборното състезание и публикуване на отговорите на задачите на електронната страница на турнира: www.mathematicalmail.com
От 17:00 до 18:00 ч. – Контестации за отборното състезание се приемат на електронен адрес final2019@abv.bg Контестациите съдържат номера на отбора, предмет на обжалването. Те се правят на базата на отговорите, посочени от отбора във 2-ия отрязък и публикуваните отговори. След изпращане на контестациите ще получите автоматичен отговор за нейното получаване, който след 18:00 ч. на 30 юни 2019 г. ще бъде деактивиран и контестациите, подадени след този час няма да се разглеждат.
20:00 ч. 30 юни 2019 г. – Награждаване на победителите в отборното състезание – СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Л. Каравелов” №1
Пояснение: награждаването ще се проведе на площадката пред северния вход на училището, където ще е и откриването. Носителите на медали ще бъдат обявени предварително, затова молбата ни е местата на площадката да бъдат заети от обявените медалисти, а колеги и придружаващи лица да бъдат зад тях. НАГРАЖДАВАТ СЕ само спечелилите медали. Наградите от отборното състезание се получават от победителите единствено по време на церемонията по награждаване или непосредствено след церемонията – лично или от от упълномощени от победителите лица. Получаването става с бележка, на която е написано какво се получава, за кого и от кого- имена и телефон за връзка.