Без категорияНовини

ПРИКЛЮЧИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ШЕСТИЯ ФИНАЛ

ПРИКЛЮЧИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ШЕСТИЯ ФИНАЛ НА „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“
КАЛЕНДАРНА ФИНАЛА
До 20 май 2019 г. Списъците с участниците от България в индивидуалния и в отборния финал ще бъдат публикувани на страницата на турнира
www.mathematicalmail.com
До 25 май 2019 г. ще приемаме корекции на имената на участниците и евентуална замяна.
Ето и примерната програма за състезанието.
ФИНАЛ 2019
До 30 май 2019 г. – Изпращане на заявки за участие в техническата конференция – по един представител от училище, който е учител.
До 20 юни 2019 г. – На електронната страница на турнира се публикува окончателната програма на турнира и разпределението на състезателите по зали и часове.
28 юни 2019 г. – Регистрация във фоайето на училището (14 – 18 часа). Получаване на бадж за всеки участник – имена, клас, стая и начало на състезанията за съответната група. БАДЖОВЕТЕ СЕ НОСЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ – по време на състезанието и на церемониите по награждаване на победителите.

28 юни 2019 г. – Техническа конференция за учители– от 17 до 19:30 по график .
29 юни 2019 г. – 8:30 – 13:30 ч. Откриване на турнира; индивидуално състезание.
30 юни 2019 г. – 8:30 – 13:30 ч. Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание – от 20:00 ч.
1 юли 2019 г. – 9:00 – 11:00 ч. Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира.
ВАЖНО!
Т.16 от РЕГЛАМЕНТА: „Наградите от финала се получават от победителите единствено по време на церемонията по награждаване или непосредствено след церемонията – от упълномощени от победителите лица. Единствено сертификатите, удостоверяващи наградите, се изпращат по пощата до училищата на победителите.”