Новини

Математика без граници – 2019

Календар на 6-ия турнир

Приключи ПРОЛЕТНИЯ  КРЪГ на „Математика без граници“.Той се явяваше и ПОЛУФИНАЛ за училището–партньор.

След пролетния кръг всяко училище-партньор ще направи своето класиране за учениците на базата на резултатите им в трите кръга – есен, зима и пролет. Формулата за класиране може да е следната: сбора от точките от по-добрия резултат от Есен или Зима + удвоения резултат от пролетния кръг.

На основание класирането от полуфинала училищата ще могат да определят своите финалисти съобразно квотите, посочени в таблицата по-долу.

КВОТИ ЗА ФИНАЛА – 29 юни 2019 г., гр. Несебър

ВСЯКО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ, в което се е провеждало състезанието, има квота за ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАЛ  равна на 3% от средноаритметичния брой участници в трите кръга (таблица).

КВОТИ ЗА ОТБОРНОТО СЪСТЕЗАНИЕ на 30 юни 2019 г., гр. Несебър:

За ОТБОРНИЯ ФИНАЛ училището, в което се е провеждало състезанието, има право на ЕДИН отбор от клас, ако средноаритметичният брой участници от този клас в трите кръга е най-малко 30.

Таблица за определяне на индивидуалните квоти на училищата- финал 2019

Средноаритметичен брой участници  от училище- партньор

(есен 2018 + зима 2019 + пролет 2019) : 3

Брой квоти за индивидуалния финал на 29 юни 2019 г.,

гр. Несебър

От 10 до 49 участници 1
От 50 до 83 участници 2
От 84 до 116 участници 3
От 117 до 149 участници 4
От 150 до 183 участници 5
От 184 до 216 участници 6
От 217 до 249 участници 7
От 250 до 283 участници 8
От 284 до 316 участници 9
От 317 до 349 участници 10
От 350 до 383 участници 11

Пояснение: Средноаритметичен брой участници е числото, което получим като сбора на участниците в трите кръга разделим на 3 и закръглим до цяло число.

Пример: Eсен – 30 участници, зима – 40, пролет – 100;

30 + 40 + 100 = 170; 170:3 = 56.

В трите кръга са участвали средноаритметично  56 участници.

ФИНАЛИСТИ, ИЗВЪН КВОТИТЕ на училището, са носителите на златни медали от Финала на МБГ 2018. Те се класират за индивидуалния финал извън квотата на училището-участник, ако са участвали в два от трите кръга през 2018-2019.

До 7 май 2019 г. се изпращат ЗАЯВКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КВОТИ

Квотите се заемат чрез заявка от училищата-партньори до 7 май  2019 г. – изпраща се заявка за участие по образец и  сканирано копие/снимка на платежното.

В прикачените файлове – заявки за отборно и за индивидуално

ОЩЕ 100 КВОТИ – срок за заявки чрез училищата – до 10 април

100 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ за индивидуалния финал

На 20 април 2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе квалификация за разпределяне на квоти за индивидуалния финал, ИЗВЪН определените за училището квоти.

Ще бъдат разпределени 100 квоти, както следва:

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Допълнителни квоти, които ще се попълнят на 20 април  на квалификацията в гр. Стара Загора (в съответствие с броя на участващите в кръговете по класове) 25 20 15 10 6 6 6 6 6

 

Квалификацията в Стара Загора ще се проведе по формàта на финала – 20  задачи за 60 минути.  Класирането ще се извърши за всеки клас поотделно само по резултатите от състезанието на 20 април 2019 г.

One thought on “Математика без граници – 2019

Comments are closed.