Уважаеми приятели на математиката,

Полуфиналът на турнира „Математика без граници“ - 12 юни 2021 г.,

гр. Стара Загора, ще се проведе в 6 сесии, както следва:

1-ва сесия

8:40 – 8:59 - участниците заемат места, родителите ги съпровождат до рецепцията

9:00 – 10:00 – състезание

След предаване на материалите - лист за отговори, условия на задачи и чернови, състезателите остават в залата до изтичане на времето

10:00 – 10:05 – участниците напускат залата

2-ра сесия

10:10 – 10:29 - участниците заемат места, родителите ги съпровождат до рецепцията

10:30 – 11:30 – състезание

След предаване на материалите - лист за отговори, условия на задачи и чернови, състезателите остават в залата до изтичане на времето

11:30 – 11:35 – участниците напускат залата

3-та сесия

11:40 – 11:59 - участниците заемат места, родителите ги съпровождат до рецепцията

12:00 – 13:00 – състезание

След предаване на материалите - лист за отговори, условия на задачи и чернови, състезателите остават в залата до изтичане на времето

13:00 – 13:05 – участниците напускат залата

4-та сесия

13:10 – 13:29 - участниците заемат места, родителите ги съпровождат до рецепцията

13:30 – 14:30 – състезание

След предаване на материалите - лист за отговори, условия на задачи и чернови, състезателите остават в залата до изтичане на времето

14:30 – 14:35 – участниците напускат залата

5-та сесия

14:40 – 14:59 - участниците заемат места, родителите ги съпровождат до рецепцията

15:00 – 16:00 – състезание

След предаване на материалите - лист за отговори, условия на задачи и чернови, състезателите остават в залата до изтичане на времето

16:00 – 16:05 – участниците напускат залата

6-та  сесия

16:10 – 16:29 - участниците заемат места, родителите ги съпровождат до рецепцията

16:30 – 17:30 – състезание

След предаване на материалите - лист за отговори, условия на задачи и чернови, състезателите остават в залата до изтичане на времето

17:30 – 17:35 – участниците напускат залата

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

В  зала 1 и 2 на хотел Верея се допускат СЕ ДОПУСКАТ САМО УЧАСТНИЦИТЕ.

ВЛИЗАНЕТО на участниците следва да бъде извършено ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД, а ИЗЛИЗАНЕТО – ОТ ИЗХОДА КЪМ ПАРКИНГА на хотела.

 

Пред залите е допустимо присъствието САМО НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪОТВЕТНАТА СЕСИЯ И НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, които измерват температурата на участниците и предлагат дезинфектант.

В залата се ВЛИЗА с:

- Маска на лицето или предпазен шлем (осигурени от участниците), без струпване на входа и при спазване на дистанция от 1,5 метра;

- Защитни ръкавици (по желание);

- Лични средства за дезинфекция (по желание).

Състезателите заемат място,  на което е поставен бял плик с число, съответстващо на класа им.

Всеки състезател има на своето работно място плик, в който има:

-  Химизиран лист за отговори

-  Тест за съответния клас

-  2 листа за чернова

 

След приключване на работата състезателят предава на квестора всички материали и остава на мястото си до изтичане на времето.

 

След 23:00 ч. на 12.06.2021 г. на електронните страници на турнира www.mathematicalmail.com  и www.mathwithoutborders.bg ще бъдат публикувани:

  • Задачите от полуфинала;
  • Ключ за отговорите;
  • Имената на финалистите и минималният резултат за всеки клас, с който те се класират за финала на 6 – 8 август 2021 г. в гр. Несебър.

Контестации се приемат до 12:00 ч. на 13.06.2021 г. на електронен адрес  final2021@abv.bg

Разпределение-полуфинал-2021-BG

 

Финалът на 8-то издание на турнира "Математика без граници" ще се проведе на 6, 7 и 8 август 2021 г.

Право за участие в индивидуалното състезание имат:
• всички 60 златни медалисти от финала през 2020 г., ако са участвали в дистанционните кръгове - есен 2020, зима и пролет 2021 г.;
• определените от училището в съответствие с квотата от 4 % от средноаритметичния брой участници в трите кръга;
• получилите право за участие от полуфинала.

До 3 юни 2021 г. се приемат заявки за участие в полуфинала. Той ще се състои на 12 юни 2021 г. в гр. Стара Загора.

Срок за подаване на заявките за участие във финала от квотата на училището и класирани от полуфинала - до 15 юни 2021 г.
Заявките съдържат информация, която се обобщава от училищните координатори - сбор на двата най-добра резултата от трите дистанционни кръга. Препоръчително е те да се подават от училищните координатори.

Подробности за участието в полуфинала и финала можете да получите от училищните координатори.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА на финално състезание на 8-ия турнир„Математика без граници”
6 август– 8 август 2020 г., гр. Несебър

Петък, 6 август 2021 г.
8:30 ч. - Откриване на турнира - южен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Иван Вазов”
8:45 – 18:30 ч. – Индивидуално състезание

Събота, 7 август 2021 г.
• Обявяване на резултатите на електронната страница на турнира по идентификационните номера, обозначени на сертификатите за участие.
• Разглеждане на контестации, подадени по електронна поща и отговори до подателите
• Изготвяне на окончателно класиране в инвидивуалното състезание и публикуването му, обявяване на носителите на купи и звездите на турнира.

Неделя, 8 август 2021 г.
Награждаване, закриване на турнира (началните часовете ще се уточнят с окончателната програма, която ще публикуваме на 20 юли 2021 г.)

 

 

Уважаеми приятели на математиката,

 

Завърши пролетният кръг на 8-то издание на турнира „Математика без граници“ .

В него участваха почти 15 000 ученици  от 20 страни: Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Виетнам, Естония, Индонезия, Киргистан, Казахстан, Китай, Малта, Нигерия, Румъния, Русия, Северна Македония, Словения, Тайван, Турция, Узбекистан и Филипините.

Честито на победителите!

В срок до 30.05.2021 г. ще изпратим сертификатите за всички участници, както и медалите на победителите.

Финалът на 8-то издание ще е на 6, 7 и 8 август 2021 г. в Несебър. На 10 май 2021 г. ще обявим детайлите по провеждането му.

 

Важно! При открити несъответствия, следва в срок до 9  май  2021 година:

  • да уведомите училищния координатор, който да направи съответните корекции в училищния протокол;

  • училищният координатор уведомява организаторите за допуснатата неточност;

  • организаторите на турнира извършват корекция, след изтичане на срока за корекции отпечатват сертификатите

Желаем на всички здраве и успешна подготовка за финала на турнира!

От екипа на МБГ

Spring21-Group1           Spring21-Group2          Spring21-Group3

Spring21-Group4          Spring21-Group5          Spring21-Group6

Spring21-Group7          Spring21-Group8          Spring21-Group9

 

 

Осмо издание
на турнира Математика без граници

   Уважаеми приятели на математиката,

     Зимният кръг на 8-то издание на турнира „Математика без граници“ е към своя край.
     В него участваха почти 17 000 ученици от 19 страни: Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Виетнам, Естония, Киргистан, Казахстан, Китай, Малта, Нигерия, Румъния, Русия, Северна Македония, Словения, Тайван, Турция, Узбекистан и Филипините.
    Честито на победителите!

    В срок до 20.03.2021 г. ще изпратим сертификатите за всички участници, както и медалите на победителите.
    Условията на задачите и ключа за отговори можете да получите от училищните организатори.

    Важно! При открити несъответствия, следва в срок до 28 февруари 2021 година:
• да уведомите училищния координатор, който да направи съответните корекции в училищния протокол;
• училищният координатор уведомява организаторите за допуснатата неточност;
• организаторите на турнира извършват корекция, след изтичане на срока за корекции отпечатват сертификатите.

Желаем на всички здраве и успешна подготовка за следващите етапи на турнира!

От екипа на МБГ

 

          Winter21-Group1          Winter21-Group2         Winter21-Group3

          Winter21-Group4         Winter21-Group5          Winter21-Group6

          Winter21-Group7         Winter21-Group8          Winter21-Group9

 

Скъпи приятели на математиката,

Започна зимният кръг на Математика без граници.

Желаещите да участват в него следва да се обърнат към училищните координатори.

На 25 февруари ще бъдат публикувани резултатите от зимния кръг, а до 20 март ще бъдат изпратени по пощата сертификатите и медалите на победителите.

Бъдете здрави!

Екип на МБГ

Уважаеми приятели на математиката,

Есенният кръг на 8-то издание на турнира „Математика без граници“ завърши.

В него участваха 18 700 ученици  от 18 страни: Австралия, Афганистан, България, Виетнам, Естония, Казахстан, Киргистан, Китай, Малта, Нигерия, Румъния, Русия, Северна Македония, Словения, Тайван, Турция, Узбекистан и Филипините.

Честито на победителите!

Тук ще намерите резултатите на участниците по класове/възрастови групи, по азбучен ред на имената им.

В срок до 10.12.2020 г. ще изпратим сертификатите за всички участници, както и медалите на победителите.

Условията на задачите и ключа за отговори можете да получите от училищните организатори.

Желаем на всички здраве и успешна подготовка за следващите етапи на турнира!

От екипа на МБГ

 

AgeGroup_1            AgeGroup_2                AgeGroup_3

AgeGroup_4           AgeGroup_5                AgeGroup_7

AgeGroup_6           AgeGroup_8                AgeGroup_9

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА МАТЕМАТИКАТА,
В средата на октомври 2020 г. стартира 8-то издание на турнира Математика без граници.
Провеждането на осмото издание трябва да е в  съответствие с Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Covid – 19, публикувани на страницата на Министерство на образованието и науката (https://www.mon.bg/bg/news/3976)
Календарът е следния:
Заявки от училища: до 17 октомври 2020 г.  
Заявки: до 17 октомври 2020 г.  на електронен адрес 
Есенен кръг – от 19 до 31 октомври.в съответствие за работа в условията на Covid – 19
31 октомври 2020 г. провеждане на есенния кръг за всички класове и всички училища, ако изберат  онлайн - провеждане.
Зимен кръг - от 25 януари до 7 февруари 2021 г.
Пролетен кръг – от 22 - 31 март 2021 г.
Състезание за допълнителни квоти – 24 или 25 април 2021 г., гр. Стара Загора
Финал – от 1 юли до 5 юли 2021 г.

 

 

Завърши Седмият финал на международния турнир Математика без граници.

Лазурният бряг на Несебър посрещна за седми пореден път 690 участници от България. Още 930 участници от 18 държави се състезаваха в родните си страни: Австралия, Азербайджан, Афганистан, Виетнам, Эстония,  Казахстан, Киргизстан, Северна Македония, Малта, Нигерия, Руссия, Румъния, Словения, Тайван, Турция, Узбекистана, Украйна и Филипините.
Тук можете да видите резултатите от състезанието по класове и азбучен ред на имената, носителите на шампионска титла за 1-во, 2-ро и 3-то място в генералното класиране на турнира, както и носителите на титлата "Звезда на турнира" – най-успешните състезатели от всяка страна.

Awards-Final2020

Champion_titles_2020

Math_stars2020

 

В прикачените файлове са публикувани наградите на българските участници във финала на турнира Математика без граници.
AgeGroup1         AgeGroup2         AgeGroup3               AgeGroup4
AgeGroup5        AgeGroup6         AgeGroup7               AgeGroup8
AgeGroup9
Cup Winners

Ключ и резултати
на българските участници - 16 август

 

Уважаеми участници във финала на турнира Математика без граници!

В прикачените файлове са резултатите от състезанието, както и ключа с верните отговори.
До 13 часа на  17 август 2020 г., при несъгласие с резултата, можете да изпратите възражение на електронен адрес final2020@abv.bg.
Възражението съдържа:  трите имена на участника,  Index №, клас
и предмета на обжалване.
Класирането със спечелени медали и купи  ще публикуваме до 14:30 ч. на 17 август.

Rezultati2020

КЛЮЧ_1-4-клас_Финал-2020

КЛЮЧ-_5-12_-клас_-Финал-2020

 

 

ВАЖНО!!!

16 август 2020
График за заемане на местата:
08:30 – 09:30 – 1 клас
11:00 – 11:30 – 2 клас
13:00 – 13:30 – 3 клас
15:00 – 15:30 – 4, 9-12 клас
17:00 – 17:30 – 5, 6, 7, 8 клас
 
Влизане - през южния двор на училището на улица „Иван Вазов“!
В двора на училището се допускат само участниците, които се движат в колона към входа на училището по обозначени коридори на разстояние 1,5 м един от друг с маска на лицето или с предпазен шлем.
Всеки участник носи обозначителна табелка/бадж с информация за името, класа, стаята и началния час на състезанието, която изработва сам.
На входа се дезинфекцират ръцете на участника и се измерва температурата му (ако температурата е извън нормите, решение за участието се взема от медицинското лице).
Сътрудници на организаторите упътват участника към състезателната зала. Участникът влиза в изпитната зала с поставена маска или предпазен шлем и с ръкавици (по желание) и заема определеното му място на чина, на който е поставен сертификатът му за участие.
След приключване състезателите предават листа за отговори, квесторът се уверява, че той/тя са написали данните си и вписва времето за работа в минути. Състезателят взема със себе си втория екземпляр от листа за отговори и сертификата, върху който има Index №, по който ще бъде обявен резултатът, както и всички останали материали. Дезинфекцира ръцете си и напуска състезателната зала и сградата на училището.
Излизане - през северния двор на училището на улица „Любен Каравелов“!
 20:00 часа – публикуване на ключ с верните отговори
 17 август 2020
12:00 часа - публикуване на резултатите (по Index No) – точки и медали
12:00 - 13:00 часа - при несъгласие с резултата, можете да изпратите възражение на електронен адрес final2020@abv.bg. Възражението съдържа трите имена на участника, Index №, класа и предмета на обжалване.
14:30 ч.  – обявяване на окончателното класиране и на носителите на купи
Получаване на медали: в южния двор на  училището, при спазване на разстояние от 1,5 м и носене на маска по следния
График:
15:00-15:30 ч. – за 5 - 12 клас
15:30-16:30 ч.– за 1 - 4 клас
При получаването на медала ученикът или упълномощеното лице представя картончето/та с попълнени имена, град, училище, клас и вид медал – златен, сребърен или бронзов.
Всеки участник получава непопълнено картонче в деня на състезанието – 16 август.
Неполучените медали ще бъдат изпратени до училищата–партньори чрез „Български пощи” след 1 септември.
Церемония по връчване на купите:
17:00 ч. – в южния двор на училището
Награди за легендите на турнира (4) – награждава проф. Минко Балкански
Награди на кмета на Несебър (2) – за ученик и учител – кметът на Несебър г-н Николай Димитров
Купи за 1, 2 и 3 място в общото класиране за всеки клас
Звезда на турнира
След церемонията – получаване на купи от упълномощени лица, ако награденият не присъства.

 

 

   Математика без граници

международно състезание по математика

 

       "Математика без граници" се провежда от есента на 2013 година.
       Турнирът е за ученици от 1-ви до 12-ти клас и е в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание.
       Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град. Финалният кръг изисква присъствие.
       Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20.
       Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал, както и сертификати за всички участници.
       Учениците с най-голям сбор от точки, получени в две от трите дистанционни състезания получават покана за участие във финалния кръг.
       На финала, освен индивидуално състезание, се провежда и отборно състезание. То е под формата на математическа щафета от 5 задачи. Отборите са съставени от трима ученици, които решават темата в екип за 40 минути.